Sprawozdanie z V SDBI

Sprawozdanie z V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu 

Kielce, 08.02.2016 r.

 

Organizatorzy:

-       Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce

-      Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
ul. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

 

II.      Cele przedsięwzięcia

a)    promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,

b)    przekazanie uczestnikom imprezy najnowszych informacji z zakresu bezpieczeństwa w Internecie ochrony własności intelektualnej oraz prawnych aspektów wykorzystania informacji dostępnych w sieci,

c)     rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu praw i obowiązków użytkowników sieci, dziennikarstwa internetowego, kariery w świecie wirtualnym, cyberprzemocy, piractwa komputerowego,

d)    rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

e)     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania  zainteresowań informatycznych uczniów.

 

III.    Opis działania

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowały cykl imprez edukacyjnych w ramach V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. ŚDBI jest częścią przedsięwzięcia o zasięgu europejskim, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 r. Bieżąca edycja odbyła  się pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”.

W ramach V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu zrealizowano następujące przedsięwzięcia …
 

1.       Zajęcia warsztatowe, prezentacje, inscenizacje

-           dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

a)      Cyberprzestępczość – jak się bronić? (rady prawnika)– Paulina Łochowska, Diana Głownia (WSEPiNM)

b)      Cyberprzestępczość – jak się bronić? (rady policjanta)– przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

c)       Zagrożenie uzależnieniem od Internetu – Agnieszka Sprzęczka-Piłacik, Edyta Kempkowska (SODMiDN)

-           dla uczniów szkół podstawowych

a)      Turniej gier o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie(Beata Tomala, Małgorzata Majta, Teresa Motyl, Zofia Pietraszek – SODMiDN)

b)      Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? zajęcia warsztatowe (Tamara Hachulska, Elżbieta Sornat, Barbara Sękalska – SODMiDN)

-           dla nauczycieli/opiekunów (aula 624)  

a)    Młoda polszczyzna w Internecie  – Elżbieta Waszkuć (SODMiDN)

b)    Wsparcie edukacji szeroką ofertą Grupy Helion (dziennik elektroniczny, podręczniki, multimedia, szkolenia  (zajęcia warsztatowe)przedstawicielWydawnictwa HELION

2.       Konkurs „Lepszy Internet zależy od Ciebie! Szanuj prawo autorskie i chroń  dane osobowe”

Konkurs został zorganizowany w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim; obejmował trzy  kategorie prac: 1) dla szkół ponadgimnazjalnych - film animowany, teledysk, spot reklamowy - do 3 minut) 2) dla gimnazjów – komiks elektroniczny; 3) dla szkół podstawowych – gra planszowa.

 

IV.   Opis uzyskanych efektów

 

1)         Prezentacje, zajęcia warsztatowe i inscenizacje V ŚDBI miały miejsce w dniu 8 lutego 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońska 109A. Wzięło w nich udział 192 uczniów oraz 37 nauczycieli ze szkół regionu świętokrzyskiego. Tematyka zajęć związana była z problemami bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, prawami i obowiązkami użytkowników sieci oraz ochroną własności intelektualnej.

 

2)         Konkurs „Lepszy Internet zależy od Ciebie! Szanuj prawo autorskie i chroń  dane osobowe” -  w etapie szkolnym, który objął uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wzięło udział 707 uczniów; do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 110 prac z 68 szkół. Jury nagrodziło ostatecznie 43 prace przygotowane przez 59 uczniów. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 12:30, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A.